Open menu

PREZENTARE

Bazele chimiei-fizice
Privire de ansamblu
Sunt trecuţi circa 20 de ani de când primul dintr-o lunga serie de articole, care încercau să stabileasca o bază raţională a ştiinţelor exacte, a fost trimis spre publicare.
Dar, deşi au trecut atâţia ani, deşi unele experimente propuse necesitau doar aparatură de laborator deja existentă sau costurile de replicare erau pur si simple ridicole .... nimic nu s-a schimbat...
Motivele sunt multe dar cel mai importante ramân cele de ordin financiar si cele ce țin de de orgolii.
Nu se poate accepta ca un ,,sălbatec" care nu a fost şcolit la universităţi renumite să vină şi să schimbe ,,regulile" şi bazele ştiinţei. Şi apoi ar trebui ca atâţia doctori în ştiinţă, profesori universitari, cercetători, etc. să devină din nou elevi şi să renunţe la atâtea beneficii ....
O stiinţa ratională care s-ar putea face cheltuind câteva procente din cât se cheltuieşte în acest moment nu e de asemenea pe placul multora care, cu cheltuieli exorbitante, justifică cateva studii publicate în reviste cotate ISI.
Însă adevărul e si va ramâne simplu şi mai mult ca sigur va fi formulat abia cand va deveni istorie: întreaga ştiinţă modernă a pornit pe o cale gresită o dată cu intepretarea experimentelor lui Galvani, a bateriei electrice si a fenomenului de electroliză; restul nu e decât o versiune modernă si mult mai complicată tentativă de a reconstrui teoria ,,epiciclurilor".
Din aceste motive noile experimente care se vor propune nu se adresează cercetătorilor, ci novicilor sau amatorilor ....
Desigur că cercetătorii sunt invitaţi să le repete si eventual să le explice ......

Amount