Open menu

Cuprins

SORIN - CEZAR Cosofret

structurii atomice

Editura ELKADOT

- Iași , 2007 -

www.pleistoros.com

www.elkadot.ro

DESCRIEREA CIP a Bibliotecii Naționale te a României

Cosofret , SORIN CEZAR

        Structura atomică / Sorin Cezar Cosofret . - Iași : Elkadot , 2007

        Bibliogr .

        ISBN 978-973-88407-3-7

539.18

ISBN 978-973-88407-3-7

Editura ELKADOT Iași

www.pleistoros.com

www.elkadot.ro

www.elkadot.eu

conținut

introducere  1 Cele zece experimente euro

2

Capitolul I experimente fundamentale în fizică atomică

11

1.1 experiment Davisson - Germer

11

1.2 risipire de electroni de mare energie

19

1.3 Experimentul Stern - Gerlach

20

1.4 cuantificare spațială 

27

1.5 Efectul Compton

33

1.6 Experimentul Franck - Hertz

38

1.7 Efectul fotoelectric

41

1.8 X - Ray spectre

44

1.9 energia de ionizare

50

1.10 radiatia unui corp negru , difracție de electroni și relațiile Heisenberg

58

Capitolul II structurii atomice

59

2.1 Structura atomului de hidrogen

59

2.2 Legea forțelor și structura teren în teoria atomului vortex

66

2.3 momente unghiulare și magnetice

70

2.4 Spin de particule elementare " gratuite "

73

2.5 Structura atomi multielectron

76

2.6 efect Zeeman

81

2.7 Construirea tabelului periodic

89

2.8 Periodicitatea scăzut prezente și viitoare

102

CAPITOLUL III obligatiuni chimice

105

3.1 legaturi covalente

106

3.2 coordonate ( dativ covalente ) legătură

135


3.3 Valence concept real o propunere

147

3.4 legaturile ionice

150

3.5 obligațiuni metalice

151

Capitolul IV Proprietatea electrică a materiei

158

4.1 Curent și curent alternativ

158

4.2 Conductori și izolatori

167

4.3 Conductivitatea materiale la dimensiuni nanometrice

175

4.4 de conducere Semiconductor

176

4.5Efectul Gunn și " Gunn " dioda

182

4.6 efect Hall

184

4.7 Teoria super- conductibilității

187

4.8 efect de piele

198

4.9 efect tunel

200

4.10 efect termoelectrice și potențialul de contact

201

4.11 conductivitate Soluție si electroliza

203

Capitolul V proprietate magnetică a materiei

209

5.1 Magnetism de mișcare experimente încărcare - Oersted

209

5.2 legea lui Ampere

212

Legea lui Faraday 5.3

216

5.4 ecuațiile lui Maxwell

218

5.5 magnetism permanent

220

Capitolul VI model de dezvoltare - nucleare în continuare

230

bibliografie

231

Amount